3. IMPULSAR EL MUNICIPI D’OPORTUNITATS I AMB FUTUR. DES DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. FACILITANT ELEMENTS DE CURA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

3.1 ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA: CONTINUAR DONANT SUPORT AL TEIXIT CULTURAL DIVERS I PLURAL COM A ELEMENT QUE CURA L’ÀNIMA, AIXÍ COM RECUPERAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI LOCAL FOMENTANT ELS VALORS DE LA CULTURA PER LA PAU
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Motivar i donar encara més suport a les entitats culturals com a motor de cohesió social. 4,11
Promoció del talent d’artistes locals: Mostra artística, XoCultural i art de carrer. 4,11
Revitalitzar i fomentar la cultura dels balls populars, folklòrics i música tradicional. 4,11
Facilitar espais de connexió i digitalització: la Biblioteca com espai digital. 4,11
Recuperació, dinamització i difusió del patrimoni natural, material, immaterial i industrial. 4,11
Programar activitats culturals en espais oberts. 4,11
Impulsar la participació en activitats multiculturals. 4,11
Continuar recuperant i posant en valor la memòria oral de persones vinculades al municipi i la seva història. 4,11
Dinamitzar el Castell de Penyafort amb programació cultural i lúdica fixa. 4,11
Projecte de la biblioteca a casa per a persones vulnerables. 4,10,11
Museïtzar el Centre d’interpretació del Camí Ramader de Marina. 4,11
Incloure el CIARGA dins de la Xarxa de Museus, referent com espai de memòria i el Molí del Foix com a BCIL. 4,11
Consolidació del projecte de municipi per la pau: jornades del patrimoni, projectes europeus, sensibilització en memòria democràtica. 4,16
3.2 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ: CONTINUAR POTENCIANT I DINAMITZANT EL TEIXIT ECONÒMIC LOCAL I EL SERVEI D’OCUPACIÓ COM ELEMENT DE PROGRÉS SOCIAL
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Dinamització del comerç local: digitalització, campanyes de promoció, suport a l’associació i formació. 8
Potenciar el comerç com agent cuidador social. 8
Ocupació i treball: projectes de formació per a la millora de competències professionals, lingüístiques i digitals 8
Reindustrialització i suport al teixit empresarial: millora de la gestió, retenció del talent i inversió, transformació digital i innovació. 8
Potenciar l’associacionisme empresarial dels polígons: foment del teixit productiu. 8
Economia social i solidària: posar en funcionament el banc de les coses, continuar amb el projecte d’emprenedoria a les escoles, mercat de segona mà, clàusules socials en la contractació pública. 8,11,12
Impulsar la formació en oficis. 8,11
Seguir apostant per projectes de plans d’ocupació. 8
Projectes de mercat no sedentari: millora de la qualitat de l’oferta, impulsar activitats lúdiques i festives al mercat. 8
Projectes amb el comerç pel foment del consum responsable. 8,12

 

3.3   ÀREA DE TURISME: OFERIR ESPAIS D’INTERÈS I CONEIXEMENT DEL MUNICIPI COM ELEMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DES DEL PUNT DE VISTA DEL TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Obrir noves rutes turístiques: camí fariner, camí dels forns de calç. 9,11,12
Proposta de nova zona d’autocaravanes. 9
Pantalla d’informació turística, del comerç i del mercat no sedentari. 9
Facilitar la mobilitat sostenible en rutes enoturístiques: projecte comarcal Xarxa Tren-bici. 9,11
Més productes turístics per a tots els públics: jocs familiars, rutes inclusives amb senyalització digitalitzada. 4,11
Ordenació del pàrquing del Castell de Penyafort. 9,11

 

3.4   ÀREA D’IGUALTAT: POTENCIAR I SENSIBILITZAR EN POLÍTIQUES IGUALITÀRIES, DE PREVENCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DES DE L’IMPULS A LES POLÍTIQUES FEMINISTES I DE TALENT FEMENÍ
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Detecció, formació i prevenció contra la violència masclista. 5
Potenciar la presència de les dones en l’ús dels elements de l’espai públic. 5
Continuar amb l’atenció i suport a les víctimes de violència masclista. 5
Continuar impulsant el lideratge, l’emprenedoria i talent en femení. 5
Sensibilització en les relacions igualitàries: músiques lliures de sexisme, cercle de dones, tallers a centres educatius, visibilitzar la diversitat i fomentar el respecte vers el col·lectiu LGTBI. 5,10
Augmentar el nomenclàtor igualitari a l’espai públic. 5,10

 

3.5   ÀREA DE COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: CONSOLIDAR UN MODEL D’ADMINISTRACIÓ PROPERA I INTEL·LIGENT
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Aplicacions digitals per detecció, comunicació i resolució d’incidències. 9,11
Lluita contra la bretxa digital: formacions i més punts d’accés obert a internet. 9,10,11
Reorganització de l’espai OAC de l’ajuntament per millora de l’atenció ciutadana. 9
Millora del web municipal. 9
3.6   ÀREA DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I BON GOVERN:GARANTIR LA MILLORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS, FOMENTANT L’ADMINISTRACIÓ OBERTA I PARTICIPATIVA
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Processos d’expressió ciutadana i pressupostos participatius per àrees. 11,16
Creació d’una xarxa de voluntariat. 11,16
Elaboració de la guia de serveis de l’ajuntament. 11,16
Carpeta ciutadana de seguiment de tràmits. 11,16
Continuar amb les polítiques de transparència i bon govern, oferint serveis de qualitat i proximitat. 11,16,17