1.VETLLAR PER CONTINUAR SENT UN MUNICIPI DE BENESTAR I CONVIVÈNCIA UNA SOCIETAT SANA, COHESIONADA, RESPECTUOSA I ACTIVA.

 1.1 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN: FACILITAR SERVEIS A LES FAMÍLIES I PERSONES VULNERABLES, AIXÍ COM PROMOURE UN ENVELLIMENT ACTIU
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Suport i col·laboració amb el centre de dia 3
Transport al centre de dia: valorar la necessitat. 3
Servei d’àpats (a domicili) conjuntament amb el centre de dia: valorar la necessitat. 3
Ampliar les subvencions per arranjaments a les llars i autonomia personal. 3,10
Serveis tecnològics per a gent gran o amb discapacitat (detectors de fums, moviment i teleassistència). 3,10
Servei auxiliar de neteja i suport a la llar. 3,10
Suport a entitats sense ànim de lucre que treballin amb persones amb discapacitat. 3,8,10
Promoure més activitats per un envelliment actiu, conjuntament amb els casals de la gent gran. 3,4,10
Suport a les famílies vulnerables: banc d’aliments. 1,2,3,10
Acompanyament a la solitud. 3,10
Suport a projectes del Fons Català de Cooperació. 1, 10,16
1.2   ÀREA DE JOVENTUT I INFÀNCIA: PROPORCIONAR ELEMENTS DE SUPORT A INFANTS I JOVES PER CRÉIXER COM A PERSONES
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Projectes de benestar: educador de carrer, prevenció de salut mental.   3,4
Ampliar espais de joc i de trobada amb nous elements: tirolines i xarxes de voleibol. 9,11
Creació d’aules d’estudi. 4,9
Beques de transport per estudiants. 4,10
Projecte Espai Jove: Trobada i lleure. 4,9,11
Projecte Expressa’t jove: propostes de creació artística. 4
Assessoria jove d’habitatge. 4
Creació del consell d’infants i joves. 4
1.3   ÀREA D’EDUCACIÓ: DONAR EINES PER LA FORMACIÓ DE LES PERSONES, TRANSMISSIÓ DE VALORS, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I FOMENT DE LA LLENGUA
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Augmentar les beques escolars i extraescolars. 4,10
Escola de música i més bucs d’assaig a les escoles velles dela Ràpita. 4,9,11
Prevenció d’assetjament i salut mental: programa de benestar emocional. 3
Suport a les AMPES i AFA`S amb nous projectes: extraescolars artístiques, temps per cures (vetlladors/res). 3,4
Climatització a les aules de les llars d’infants dels Monjos i La Ràpita. 4,9,11
Pacificació i senyalització viària al voltant de les escoles: camins d’escola. 4,9,11
Reprendre tallers de cohesió familiar: projecte escola de famílies. 3,4
Foment de la llengua catalana com a eina de cohesió. 4,10
Potenciar l’escola de persones adultes: espai de formació, valors, acollida i benvinguda. 4,10
Col·laboració amb el Departament d’Educació en programes PFI, cicles formatius i formació dual. 4
1.4   ÀREA DE SALUT: PROMOURE LA PREVENCIÓ I EDUCACIÓ PER LA SALUT AIXÍ COM ESDEVENIR UN ESPAI DE CURES
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Elaborar el Pla Local de Salut. 3
Projectes de salut comunitària conjuntament amb el CAP. 3
Construcció del nou CAP. 3,9
Exigir al Departament de Salut el retorn dels serveis de ginecologia i llevadora, així com la millora de la gestió administrativa presencial. 3,10
Tractaments continuats contra les plagues. 3
Mantenir el reforç de neteja d’espais. 3,9,11
Suport als grups de lactància materna. 3
Campanyes per promoure hàbits saludables. 3
 1.5   ÀREA D’ESPORTS: PROPORCIONAR ESPAIS PEL FOMENT DE L’ESPORT COM ELEMENT COHESIONADOR I SALUDABLE.
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Projecte de tancament i serveis a la pista de l’avinguda Tres Pins. 9
Arranjament de la pista poliesportiva de Cal Rubió. 9
Millores al gimnàs municipal (vestidors i coberta) i a la piscina municipal (caseta socorrisme). 9
Renovar la sala de musculació del pavelló. 9
Realitzar jornades esportives inclusives. 3,10
Augmentar el suport a les entitats esportives. 4,10
Màquines expenedores de productes saludables a la pista de l’avinguda de Catalunya. 9
Instal·lar més aparells biosaludables en espais públics. 9
Estudi de tancament perimetral del camp de la Tallada. 9
1.6   ÀREA D’HABITATGE: VETLLAR PEL DESPLEGAMENT DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Col·laboració público privada per ampliar el parc d’habitatge públic municipal. 8,9,11
Augmentar l’accés als ajuts al lloguer. 8,9,10
Incentivar la propietat per posar pisos en règim de lloguer. 8,9,11
Compra d’habitatges per emergència social. 8,9,10
Creació del punt d’informació i assessorament d’habitatge. 8,9,11
Propostes d’ajuts i bonificacions fiscals per arranjaments i noves construccions d’edificis que compleixin criteris de sostenibilitat, naturalització, confortabilitat. 9,10

 

 1.7   ÀREA DE SEGURETAT I CIVISME: CONTINUAR DESENVOLUPANT EL PLA LOCAL DE SEGURETAT.
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Consolidar la policia de proximitat: seguretat, amabilitat, empatia i efectivitat. 11,16
Seguretat viària i mobilitat: campanyes escolars de bon ús dels patinets i bicicletes. 11,16
Formació i prevenció en assetjament i seguretat digital. 11,16
Nou equipament per la policia local. 9
Civisme i benestar: potenciar conductes cíviques, protecció i prevenció d’addiccions i atenció a col·lectius vulnerables 11,16
Continuar potenciant el voluntariat de protecció civil 11,16
Estudi per a la ubicació de càmeres de videovigilància per seguretat en diversos espais. 9,11