2.  GARANTIR L’EQUILIBRI I SATISFER LES NECESSITATS DEL MUNICIPI DES DE LA SOSTENIBILITAT PER CONTINUAR SENT MUNICIPI AMABLE, FACILITADOR DE VIDA I ESPAI DE CURES

2.1 ÀREA DE VIA PÚBLICA: CONTINUAR MILLORANT L’ESPAI PÚBLIC COM ESPAI DE SOCIALITZACIÓ
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Millores als parcs i zones verdes: renovació de jocs infantils, instal·lació de fonts, espais de pícnic i de descans: parc de la República i parc piscina. 9,11
Naturalitzar eixos d’entrada al municipi: arbrat i enjardinament ornamental. 9,11,13
Millora de la il·luminació parc urbà del Foix i zona aparcament mercat. 7,9,11
Arranjament del ferm del Raval Sant Martí. 9,11
Reordenació de l’aparcament de l’avinguda de Mas Catarro. 9,11
Projecte d’un espai de parkour: pràctica esportiva de superació d’obstacles. 9,11
Arranjament voreres i arbrat carrer del Montmell. 9,11
Projecte Wifi públic i obert al centre de La Ràpita. 4,9,11
Senyalització viària inclusiva amb pictogrames. 9,11
Millora de la senyalització i tancament de les passeres fluvials. 9,11
Elaboració d’un mapa de la xarxa de banys d’ús públic. 9,11

 

2.2 ÀREA D’URBANISME I OBRES: IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC GARANTINT L’EQUILIBRI I BENESTAR
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Arranjament de la rambla de Penyafel. 9,11
Remodelació de l’edifici de l’antic

ajuntament i la plaça de Pau Casals.

9,11
Arranjament i millora de la pista de les escoles velles de La Ràpita. 9,11
Estudi de mobilitat i accessibilitat als nuclis antics. 9,11
Ampliació de voreres al camí de Cal Salines. 9,11
Enllumenat del camí Fondo fins a camí de Sardinyola i el camí de Cal Salines. 9,11
Projecte de la passera de connexió de la llar d’infants dels Monjos amb el parc de la piscina. 9,11
Estudi de la segona fase de reurbanització de l’avinguda Catalunya. 9,11
Projecte de desaiguat de la carretera de La Múnia, zona Sardinyola i Tres Pins. 6,9,11
Projecte del pont de l’Abadal: accés al Castell de Penyafort. 6,9,11
Pla de sequera: inversions en xarxa d’aigua per tal de maximitzar rendiments i evitar fuites, sectorització de xarxa, digitalització de l’entramat i comptadors, entre altres. 6,9,11
2.3   ÀREA DE MEDI AMBIENT I TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA: IMPLANTAR I FOMENTAR NOUS MODELS SOSTENIBLES, TAN ENERGÈTICAMENT, EN GESTIÓ DE RESIDUS COM DEL CICLE DE L’AIGUA I SUFICIENCIA HÍDRICA
  2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Implantació del nou model de recollida i gestió de residus. 9,11,13
Millorar l’eficiència energètica d’equipaments municipals: continuar amb el canvi a tecnologia LED i inversions en autoconsum. 7,13
Campanyes d’educació mediambiental: estalvi d’aigua, de reciclatge i energies renovables. 6,7,13
Controls mediambientals: soroll, olors i qualitat de l’aire. 13
Projecte del camí sensorial al jardí del Molí del Foix. 4,13,15
Instal·lació de pantalles acústiques necessàries. 9
Nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 7,9,13
Projecte de manteniment, neteja i recuperació de les lleres fluvials. 13
Manteniment dels ponts fluvials. 9
Recuperació del cabal ecològic del riu Foix: projecte aiguamolls del cicle de l’aigua. 6,13,14
Manteniment i arranjament dels camins rurals. 9,15
Campanyes per a la reducció de l’ús del plàstic al mercat no sedentari. 13
Continuar donant suport als grups de defensa forestal. 13,15

2.4   ÀREA DE MOBILITAT I INCLUSIÓ: CONTINUAR IMPULSANT I FOMENTANT LA MILLORA EN LA MOBILITAT, TAMBÉ AMB MIRADA INCLUSIVA

2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Estudi de mobilitat amb transport urbà per nuclis. 9,11
Millora de l’eix cívic del carrer de les Flors. 9,11
Eix cívic a Mosquerola. 9,11
Eix cívic fins a Castellet i la Gornal. 9,11
Millores accessos a l’estació de RENFE. 9,11
Continuar amb la reducció de barreres arquitectòniques i millores de paviments vials. 9,10,11
Millora de l’accés per a vianants al camí del cementiri. 9,11
Renovar les marquesines de les parades de bus. 9,11
Ampliar les zones d’aparcament de bicis i patinets. 9,11
Millora de l’accés per a vianants al pàrquing del costat de l’ajuntament. 9,11
Projectar la rotonda de l’avinguda del Penedès amb l’avinguda de Tres Pins. 9,11
Passarel·la per a l’accessibilitat al Castell de Penyafort. 9,11
Ascensor al Castell de Penyafort. 9,11

 

 2.5   ÀREA DE DRETS DELS ANIMALS:FOMENT I SENSIBILITZACIÓ EN LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS
2023 2024 2025 2026 2027 ODS GRAU EXECUCIÓ
Campanyes de sensibilització per a la recollida d’excrements 4,15
Campanyes i tallers de civisme contra l’abandonament i per a l’estima als animals. 4,15
Habilitar un espai d’espera segura i respectuosa per a animals abandonats o perduts, pendents del servei del CAAD. 9,15
Control del xipatge i cens d’animals de companyia. 15
Estudi d’un parc caní a Tres Pins. 9,15