• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

  Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

El Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) constitueix el "full de ruta" del Govern de la ciutat per als pròxims anys.

Eix 1
Les persones i el seu entorn
Eix 2
Territori i entorn natural
Eix 3
Desenvolupament local
Eix 4
Participació i bon govern

 


 

Què és?

En aquest document es vol plasmar el programa d’acció de l’equip de govern municipal pels propers anys de mandat, així com fixar els objectius polítics marcats en el programa presentat a l’electorat i la ruta a seguir, tenint en compte els escenaris econòmics i pressupostaris, per dur a terme les inversions amb la previsió de temporització de les mateixes. Així com les accions encaminades  a assolir les línies d’actuació marcades per cada regidoria.

En aquest sentit es presenta tot un seguit d’actuacions en cadascuna de les àrees i serveis, encaminades a assolir el municipi que tots volem. I diem tots perquè han estat uns objectius extrets de les sessions veïnals i adaptats a la situació actual canviant.

És voluntat del document recollir tot el que porti al manteniment i millora de la qualitat de vida i benestar de la ciutadania de Santa Margarida i els Monjos. És el nostre compromís cap a les persones com a govern municipal.

D’aquesta manera, distribuïm les accions segons les  àrees de gestió municipal:

 • àrea de les persones: educació, benestar social, esports, igualtat, sanitat, habitatge, seguretat ciutadana,  infància, joventut i cultura.
 • àrea de territori: urbanisme, mobilitat, medi ambient,  via pública, parcs i jardins, obra pública i serveis.
 • àrea de desenvolupament local: patrimoni i turisme, promoció econòmica i comerç, ocupació i empresa. Comunicació.

Aquestes àrees corresponen a l’organització política per regidories:

 • Regidoria d’educació, sanitat, serveis socials, , gent gran, consum, igualtat, habitatge i cooperació.
 • Regidoria de joventut, infància, cultura i festes.
 • Regidoria de medi ambient, turisme, patrimoni, hisenda, regim intern i recursos humans.
 • Regidoria d’obra pública i  manteniment.
 • Regidoria de serveis viaris, mercat, parcs i jardins, neteja dependències municipals.
 • Regidoria de  noves tecnologies i esports.
 • Regidoria de comunicació,ocupació,  promoció econòmica i desenvolupament.
 • Regidoria de Seguretat ciutadana i governació.

De cada regidoria se’n desprenen uns objectius  que s’aconsegueixen mitjançant unes accions que cada àrea tècnica desenvolupa

Aquestes accions es podran dur a terme segons un plantejament pressupostari previst en els escenaris per als propers anys, depenent de la dotació pressupostària de cada exercici tan per ingressos com per despeses. Ingressos que dependrà dels recursos propis del mateix ajuntament, de la participació en els ingressos dels tributs de l’Estat, de l’aportació de la Generalitat per a cooperació local, de l’aportació de Diputació de Barcelona dins la xarxa de governs locals 2016-2019, dels majors ingressos provinents de subvencions de diverses administracions o organismes i dels ajuts de caixa o crèdits financers que es puguin contraure.

Val a dir que el PAM és un document obert i que té capacitat d’anar incorporant o reestructurant propostes fetes, ja que ha de ser dinàmic i viu en funció de les necessitats molt canviants. Capaç d’adaptar-se a la realitat cada vegada més fluctuant. Ha de poder donar resposta als plantejaments que l’equip de govern es va fent i al final poder avaluar i valorar l’índex de compliment. Val a dir que el paper de la ciutadania per dur-lo a terme és clau per anar reconduint la situació i adaptar-la a la realitat.

Així proposem un marc conceptual bàsic des del qual s’ha de poder desenvolupar tot el pla estratègic, i que aniria a l’entorn de quatre eixos:

 • 1 eix de les persones i el seu entorn: educació, benestar social, esports, igualtat, sanitat, habitatge, seguretat ciutadana, civisme, infància, joventut i cultura.
 • 2 eix de territori i entorn natural: urbanisme, mobilitat i transport, medi ambient i sostenibilitat, via pública, parcs i jardins, obra pública i serveis, noves tecnologies i eficiència energètica.
 • 3 eix de desenvolupament local: patrimoni i turisme, promoció econòmica i comerç, ocupació i empresa.
 • 4 eix  de participació i bon govern: participació ciutadana, transparència democràtica, comunicació, administració oberta, gestió eficient i eficaç.

El mapa estratègic estableix les línies d’actuació pel futur del municipi i ha identificat els 4 eixos a seguir que engloben la totalitat de l’actuació municipal i al voltant del qual es poden desenvolupar els objectius i accions a dur a terme pel mandat. Aquest esforç de planificació de l’activitat amb els múltiples objectius específics és el que constitueix doncs el pla d’actuació municipal pel mandat 2015-2019 on marca el full de ruta a seguir, juntament amb el calendari d’execució.  Val a dir que no és un document tancant, sinó que és viu, amb la voluntat d’anar avaluant contínuament les actuacions, afegint accions que puguin anar sorgint durant el mandat des de les aportacions ciutadanes i necessitats que es plantegin. Tot plegat per aconseguir el futur que volem pel nostre municipi.

Please publish modules in offcanvas position.