Warning: A non-numeric value encountered in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/vhost/smmonjos.cat/home/html/PAM/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239
 • Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023

  Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

El Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 (PAM) constitueix el "full de ruta" del Govern per als pròxims anys.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ACCIONS I MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 Eix 1
EL MUNICIPI DE LES PERSONES
Eix 2
EL MUNICIPI PER VIURE I CONVIURE
Eix 3
EL MUNICIPI OBERT I PARTICIPATIU
Eix 4
EL MUNICIPI DE FUTUR

 


 

Què és?

El Pla d'Actuació Municipal és el document de compromís on queda reflectida la planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar, durant el mandat 2019-2023 per tal de complir amb la voluntat dels veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos en les passades eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

En aquest document plasma el programa d’acció de l’equip de govern municipal pels propers anys de mandat, així com també fixa els objectius polítics marcats en el programa presentat a l’electorat i la ruta a seguir, tenint en compte els escenaris econòmics i pressupostaris, per dur a terme les inversions amb la previsió de temporització de les mateixes. Tanmateix, recull les accions encaminades a assolir les línies d’actuació marcades per cada regidoria. En aquest sentit es presenta tot un seguit d’actuacions en cadascuna de les àrees i serveis, encaminades a assolir el municipi que tots i totes volem. I diem totes perquè han estat uns objectius extrets de les sessions veïnals i amb entitats socials, esportives i educatives locals, tot adaptats a la situació actual canviant. Reafirmem el nostre compromís de treballar amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.

És voluntat del document recollir tot el que porti al manteniment i millora de la qualitat de vida i benestar de la ciutadania de Santa Margarida i els Monjos. És el nostre compromís cap a les persones com a govern municipal.
D’aquesta manera, distribuïm les accions segons en 3 grans àrees de gestió municipal:

 • Àrea de les persones: educació, benestar social, esports, igualtat, sanitat, habitatge, seguretat ciutadana,  infància, joventut i cultura.
 • Àrea de territori: urbanisme, mobilitat, medi ambient,  via pública, parcs i jardins, obra pública i serveis.
 • Àrea de desenvolupament local: patrimoni i turisme, promoció econòmica i comerç, ocupació i empresa, comunicació.

Aquestes tres àrees corresponen a l’organització política per regidories:

 • Regidoria de serveis socials, gent gran, sanitat, consum, habitatge i cooperació
 • Regidoria d’esports
 • Regidoria d’hisenda
 • Regidoria de recursos humans
 • Regidoria d’infància i joventut
 • Regidoria de medi ambient
 • Regidoria de noves tecnologies
 • Regidoria d’obra pública i manteniment
 • Regidoria de promoció i desenvolupament local, ocupació, economia social, comerç i empresa
 • Regidoria de turisme i patrimoni
 • Regidoria d’urbanisme
 • Regidoria de mercats
 • Regidoria de mobilitat i via pública
 • Regidoria de comunicació, transparència i participació ciutadana
 • Regidoria de cultura i festes
 • Regidoria d’educació
 • Regidoria de governació i seguretat ciutadana
 • Regidoria d’igualtat

De cada regidoria se’n desprenen uns objectius que s’aconsegueixen mitjançant unes accions que desenvolupa cada àrea tècnica.

Aquestes accions es podran dur a terme segons un plantejament pressupostari previst en els escenaris per als propers anys, depenent de la dotació pressupostària de cada exercici tant per ingressos com per despeses. Ingressos que dependrà dels recursos propis del mateix ajuntament, de la participació en els ingressos dels tributs de l’Estat, de l’aportació de la Generalitat per a cooperació local, de l’aportació de Diputació de Barcelona dins la xarxa de governs locals 2019-2023, dels majors ingressos provinents de subvencions de diverses administracions o organismes i dels ajuts de caixa o crèdits financers que es puguin contraure.

Val a dir que el PAM és un document obert i que té capacitat d’anar incorporant o reestructurant propostes fetes, ja que ha de ser dinàmic i viu en funció de les necessitats molt canviants que a dia d’avui, arran la pandèmia generada per la COVID-19, són recurrents. El Pla ha de ser capaç d’adaptar-se a la realitat cada vegada més fluctuant. Ha de poder donar resposta, també, als plantejaments que l’equip de govern es va fent i al final poder avaluar i valorar l’índex de compliment. Val a dir que el paper de la ciutadania per dur-lo a terme és clau per anar reconduint la situació i adaptar-la a la realitat.

A la vegada, a través del compromís de l’Agenda 2030, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els governs i les administracions de tots els àmbits van ser cridades a aplicar per aconseguir la sostenibilitat del Planeta i de les persones que l’habiten. Com a Ajuntament, sensibles a aquest propòsit, considerem que l’àmbit local ofereix un entorn d’oportunitat per a l’assoliment dels ODS citats i, en aquest sentit, creiem oportú basar aquest PAM i el full de ruta principal en aquests objectius:

 1. Eradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
 2. Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17.  Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

Tenint en compte les idiosincràsies del nostre municipi, el pes de cadascun dels 17 Objectius de desenvolupament sostenible vindrà determinat pel nombre d’actuacions i polítiques del PAM que hi té associades.

Concretament:

 ODS

 

A la vegada, aquest Pla s’estructura a través de 4 Eixos o Objectius estratègics principals que serviran com a marc conceptual bàsic des del qual es desenvolupa tot el pla estratègic i els objectius específics:

 • 1r eix. El municipi de les persones: serveis socials, igualtat, habitatge, infància, joventut, gent gran, salut, esports i educació.
 • 2n eix. El municipi per viure i conviure: convivència i civisme, drets dels animals; obres, urbanisme i via pública, seguretat; accessibilitat i mobilitat; i medi ambient
 • 3r eix. El municipi obert i participatiu: transparència, bon govern i participació ciutadana; informació, comunicació i atenció ciutadana.
 • 4t eix. El municipi de futur: cultura i patrimoni; promoció econòmica i comerç; ocupació i turisme.

El mapa estratègic estableix les línies d’actuació pel futur del municipi i ha identificat els 4 eixos a seguir que engloben la totalitat de l’actuació municipal i al voltant del qual es poden desenvolupar els objectius i accions a dur a terme pel mandat. Aquest esforç de planificació de l’activitat amb els múltiples objectius específics és el que constitueix doncs el pla d’actuació municipal pel mandat 2019-2023 on marca el full de ruta a seguir, juntament amb el calendari d’execució. Val a dir que no és un document tancant, sinó que és viu, amb la voluntat d’anar avaluant contínuament les actuacions, afegint accions que puguin anar sorgint durant el mandat des de les aportacions ciutadanes i necessitats que es plantegin. Tot plegat per aconseguir el futur que volem pel nostre municipi.

 

 

Imma Ferret Raventós

Alcaldessa

 

Please publish modules in offcanvas position.