• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
(actualització novembre 2018)

VIA PÚBLICA, MERCAT, JARDINERIA I NETEJA

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Actualització de la senyalització als carrers de tres pins

               

100%

Senyalització indicativa a la zona del polígon pla de l’Estació.

               

100%

Noves cartelleres d’informació municipal i d’expressió ciutadana a zona Mas Catarro, escola Arrels ,Ludoteca i plaça de la Pau

               

100%

Millora i reposició de la senyalització indicativa dels diferents  espais municipals

               

100%

Nova col·locació i reposició de les plaques indicatives de carrers de tots els nuclis del municipi, de les masies i  diseminats

               

100%

Elaboració juntament amb l’empresa de control del mercat, del planejament i ubicació de les diferents parades del mercat , on contingui informació de cadascuna. Així com vetllar pel compliment de les normatives sanitàries en les parades d’alimentació

               

100%

Creació de nou punt d’aigua i llum per servei a les parades d’alimentació del mercat

               

100%

Estudiar la creació de nou mòdul d’emprovadors al servei del mercat

               

100%

Millora de la gestió de residus i neteja del mercat setmanal, habilitació de punts visibles per deixar escombraries.   Campanya de reducció de l’ús de bosses i embalatges al mercat.

               

100%

Estudiar juntament amb mancomunitat la substitució del parc de contenidors existent

               

100%

Nou inventari d’arbrat existent conjuntament amb la supervisió del servei de poda

               

100%

Actualització dels treballs a realitzar i  supervisió del servei de jardineria treballs específics: Millora parc av cal Rubió, rotonda entrada Monjos, parterre av Penedès, entre altres.

               

100%

Seguiment i control del manteniment diari de les zones enjardinades

               

100%

Preparar i mantenir les plantacions anuals, zones de barreres verdes i reposició de les baixes

               

100%

Seguiment i control de les neteges dependències municipals

               

100%

Seguiment i control de la neteja viària

               

100%

Continuar amb el control de plagues trimestral i gestionar incidències

               

100%

Please publish modules in offcanvas position.