• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

(actualització novembre 2018)

VIA PÚBLICA, MERCAT, JARDINERIA I NETEJA

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Actualització de la senyalització als carrers de tres pins

               

100%

Senyalització indicativa a la zona del polígon pla de l’Estació.

               

100%

Noves cartelleres d’informació municipal i d’expressió ciutadana a zona Mas Catarro, escola Arrels ,Ludoteca i plaça de la Pau

               

100%

Millora i reposició de la senyalització indicativa dels diferents  espais municipals

               

100%

Nova col·locació i reposició de les plaques indicatives de carrers de tots els nuclis del municipi, de les masies i  diseminats

               

100%

Elaboració juntament amb l’empresa de control del mercat, del planejament i ubicació de les diferents parades del mercat , on contingui informació de cadascuna. Així com vetllar pel compliment de les normatives sanitàries en les parades d’alimentació

               

100%

Creació de nou punt d’aigua i llum per servei a les parades d’alimentació del mercat

               

100%

Estudiar la creació de nou mòdul d’emprovadors al servei del mercat

               

100%

Millora de la gestió de residus i neteja del mercat setmanal, habilitació de punts visibles per deixar escombraries.   Campanya de reducció de l’ús de bosses i embalatges al mercat.

               

100%

Estudiar juntament amb mancomunitat la substitució del parc de contenidors existent

               

100%

Nou inventari d’arbrat existent conjuntament amb la supervisió del servei de poda

               

100%

Actualització dels treballs a realitzar i  supervisió del servei de jardineria treballs específics: Millora parc av cal Rubió, rotonda entrada Monjos, parterre av Penedès, entre altres.

               

100%

Seguiment i control del manteniment diari de les zones enjardinades

               

100%

Preparar i mantenir les plantacions anuals, zones de barreres verdes i reposició de les baixes

               

100%

Seguiment i control de les neteges dependències municipals

               

100%

Seguiment i control de la neteja viària

               

100%

Continuar amb el control de plagues trimestral i gestionar incidències

               

100%

(actualització novembre 2018)

PROMOCIO ECONÒMICA I COMERÇ

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Polítiques actives d’ocupació

               

100%

Projectes per ocupació: ocupació per competències

               

100%

Subvencions i serveis a empreses per incentivar ocupació

               

100%

formació ocupacional

               

100%

 matins empresarials i prospecció d’empreses

               

100%

Plans d’ocupació

               

100%

Accions per l’emprenedoria

               

100%

Programa CUEME d’emprenedoria a escoles

               

100%

Educació per l’emprenedoria a l’IES

               

100%

Ampliació horari atenció servei emprenedoria

               

100%

Jornades i cursos per emprenedors

               

100%

Economia social i solidària

               

100%

Continuar amb el foment de l’espai per l’economia social i solidària amb cessió d’espais , cursos, assessorament

               

100%

Foment de l’autoocupació i gestió de noves idees.

               

100%

Potenciar l’autoocupació, alternatives a l’economia tradicional i obrir possibilitats a un sistema cooperativista.

               

100%

Foment de mercats d’intercanvi

               

100%

Col·laboració amb el Banc del temps

               

100%

Continuar amb el pla de dinamització del comerç

               

100%

Accions i campanyes de foment del comerç local en col·laboració de l’associació

               

100%

Posar en valor espais comercials en desús i foment del projecte Re empresa

               

50%

Potenciar mercat d’artesans i brocanters com a valor  afegit al mercat setmanal

               

100%

(actualització novembre 2018)

PATRIMONI

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Continuarem amb la rehabilitació del Castell de Penyafort, seguint les determinacions del Pla Director, posant en valor i per a ús públic diverses dependències (sotacoberta, celler i hort)

               

90%

Continuació de les recerques històriques i arqueològiques del patrimoni local, sobretot al Castell i en altres indrets d’interès patrimonial.

               

100%

Continuarem amb l’estudi de consolidació i posada en valor de les restes de l’església de Santa Margarida amb un treball conjunt amb el bisbat i altres administracions. Així com l’arranjament i manteniment de l’espai municipal i senyalització amb plafons informatius als exteriors.

               

25%

Consolidació de les restes de l’ermita de Sant Llorenç de la Sanabra i creació itinerari naturalístic i històric.

               

80%

Potenciarem la difusió i utilització del nostre patrimoni històric industrial, com son els antics forns Miret o el Moli del Foix, com a elements de coneixement de la nostra evolució històrica.

               

50%

(actualització novembre 2018)

TURISME

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Aplicarem gradualment el Pla de Desenvolupament Turístic municipal.

               

90%

Potenciarem les rutes turístiques ja existents, així com la creació de nous materials gràfics i digitals per a la seva difusió. Impulsarem una nova ruta del Patrimoni Local. Dissenyarem noves visites patrimonials i naturals.

               

90%

Potenciarem i consolidarem la fira Remeiart com a esdeveniment de referència nacional relacionat amb les plantes remeieres i aromàtiques i tots els seus derivats.

               

100%

Crearem nous paquets turístics que combinin visites als diversos equipaments amb restauració i comerç, i fomentarem la pràctica d’activitats ludicoesportives.

               

100%

Promourem la museïtzació de diversos espais del Castell de Penyafort i del Molí del Foix.

               

50%

Facilitarem l’aparcament i espai de serveis per autocaravanes.

               

90%

Habilitar zones per facilitar l’aparcament d’autobusos.

               

80%

Estudiarem la possibilitat de creació d’un espai d’acampada lliure i zones de lleure

               

0%

Posarem una zona Wifi al punt d’informació turística del mercat i a altres punts al municipi.

               

25%

Millorarem la difusió d’activitats patrimonials, culturals i turístiques. Unificació webs municipals amb informació turística. Aplicacions pel mòbil de promoció i comunicació.

               

60%

Promoure un turisme sostenible, que aporti riquesa al municipi respectant l’entorn i la tradició cultural, amb la implementació de la carta europea de turisme sostenible.

               

100%

Realitzarem treballs entre comerç del municipi, turisme amb sinèrgies amb mercat no sedentari.

               

100%

Realitzarem treballs amb empresaris del municipi.

               

100%

Posarem en marxa un observatori turístic municipal.

               

0%

Please publish modules in offcanvas position.