• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
(actualització novembre 2018)

MEDI AMBIENT

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Efectuarem estudis i controls ambientals per tal de la garantir la bona qualitat de l’aire.

               

100%

Col·locar equips mòbils de control de la contaminació

               

100%

Vetllarem perquè l’Administració competent en matèria ambiental faci els controls adequats, i assegurarem el compliment de la legislació ambiental vigent en totes les industries del municipi

               

100%

Netejarem les lleres del riu per la creació de Rutes naturalístiques per espais fluvials : riera de Llitrà, riu Foix, Torrent de Cal Bruna, els senders de llera.

               

40%

Continuarem les obres de condicionament i millora del Molí del Foix amb la construcció dels nous serveis annexes a l’edifici. Continuarem i millorarem la funció d’espai per l’educació ambiental que compleix l’equipament.

               

50%

Efectuarem millores en l’espai de la deixalleria, i la construcció de la tanca perimetral.

               

90%

Elaborarem un Pla integral municipal de gestió de residus, que tendeixi a la consecució del residu zero.

               

25%

Arranjarem els camins rurals en aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis forestals i de suport a l’ADF.

               

100%

Recuperarem antics camins ramaders.

               

100%

Promourem la recuperació d’espais naturals de fora parc, en especial la recuperació de fonts històriques del municipi.

               

100%

Continuarem col·laborant amb el Parc del Foix.

               

100%

Impulsarem la construcció de pantalles acústiques a la zona de La Ràpita.

               

20%

Continuarem amb l’aplicació del Pla de reducció de consum energètic en la via pública a través de noves propostes tecnològiques, i desenvolupa-ment d’accions d’eficiència energètica a tots els equipaments.

               

100%

Proveirem la piscina municipal amb sistema d'aigua calenta sanitària, amb energia solar.

               

100%

Incentivarem que el consum energètic provingui d'energies alternatives.

               

100%

Continuarem amb la reducció d'impactes paisatgístics causats per la indústria o les vies de comunicacions.

               

10%

Seguirem amb la línia de manteniment i creació d'horts urbans en parcel·les municipals en desús, en la mesura que sigui possible.

               

100%

Please publish modules in offcanvas position.