• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

(actualització novembre 2018)

MEDI AMBIENT

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Efectuarem estudis i controls ambientals per tal de la garantir la bona qualitat de l’aire.

               

100%

Col·locar equips mòbils de control de la contaminació

               

100%

Vetllarem perquè l’Administració competent en matèria ambiental faci els controls adequats, i assegurarem el compliment de la legislació ambiental vigent en totes les industries del municipi

               

100%

Netejarem les lleres del riu per la creació de Rutes naturalístiques per espais fluvials : riera de Llitrà, riu Foix, Torrent de Cal Bruna, els senders de llera.

               

40%

Continuarem les obres de condicionament i millora del Molí del Foix amb la construcció dels nous serveis annexes a l’edifici. Continuarem i millorarem la funció d’espai per l’educació ambiental que compleix l’equipament.

               

50%

Efectuarem millores en l’espai de la deixalleria, i la construcció de la tanca perimetral.

               

90%

Elaborarem un Pla integral municipal de gestió de residus, que tendeixi a la consecució del residu zero.

               

25%

Arranjarem els camins rurals en aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis forestals i de suport a l’ADF.

               

100%

Recuperarem antics camins ramaders.

               

100%

Promourem la recuperació d’espais naturals de fora parc, en especial la recuperació de fonts històriques del municipi.

               

100%

Continuarem col·laborant amb el Parc del Foix.

               

100%

Impulsarem la construcció de pantalles acústiques a la zona de La Ràpita.

               

20%

Continuarem amb l’aplicació del Pla de reducció de consum energètic en la via pública a través de noves propostes tecnològiques, i desenvolupa-ment d’accions d’eficiència energètica a tots els equipaments.

               

100%

Proveirem la piscina municipal amb sistema d'aigua calenta sanitària, amb energia solar.

               

100%

Incentivarem que el consum energètic provingui d'energies alternatives.

               

100%

Continuarem amb la reducció d'impactes paisatgístics causats per la indústria o les vies de comunicacions.

               

10%

Seguirem amb la línia de manteniment i creació d'horts urbans en parcel·les municipals en desús, en la mesura que sigui possible.

               

100%

(actualització novembre 2018)

URBANISME

2016

2017

2018

2019

EXECUCIÓ

Reasfaltat  Avinguda Penedès ( des del c/ Dr. Torroja  fins a la rotonda Tres Pins)

             

100%

Projecte eix cívic Monjos –Cal Rubió, demanant la Ministerio de Fomento també la construcció de la passera per vianants sobre AP-7

             

50%

Projecte eix cívc Carrer de les Flors, de la

Rambla a l’IES el Foix (per av Cal Rubió)

             

100%

Ampliació nínxols al cementiri i millores en l’accessibilitat

             

100%

Nova pavimentació a la Rambla Penyafel

             

0%

Arranjament del parc de Llevant

             

25%

Projecte eix cívic Vilafranca – Monjos, conjuntament amb Olèrdola i Vilafranca

             

50%

Arranjament de la plaça del passeig fluvial (costat de  la piscina)

             

25%

Arranjament parc de l’estació

             

50%

Pista Cal Rubió. Substitució paviments de formigó  i pintat de línies

             

0%

Pista de la Ràpita. Canviar paviment i pintura. I anivellar sense barreres arquitectòniques

             

0%

Reforma i millora pista poliesportiva dels Monjos

             

100%

Ampliació de  voreres al carrer Sta. Margarida

entre av. Catalunya i plaça dels avis.

             

0%

Arranjament de  voreres al carrer Sant Antoni – c/Maó. Substitució de la xarxa d’aigua.

             

100%

Arranjament parc urbà del Foix

             

50%

Projecte del Pont de l’Abadal

             

10%

Millores a  la Plaça del triangle de Cal Claramunt.

             

90%

Please publish modules in offcanvas position.